Pla d’Internacionalització

Som centre  ERASMUS+,  acreditat  per a la mobilitat d’alumnat i professorat.

Què és?

El programa Erasmus+ recolza a les escoles participants en les activitats de mobilitat i té com a objectiu la millora de la competència comunicativa en llengua anglesa.