Ideari i Projecte Educatiu

Som un centre educatiu concertat, els trets d’IDENTITAT del nostre PROJECTE EDUCATIU es fonamenten en els següents PRINCIPIS:

Reprodueix vídeo

Escola catalana, laïca, plural i que educa en el respecte per al medi ambient.

La Llengua Catalana és la llengua pròpia de l’escola, en les activitats docents i admnistratives així com en la comunicació amb tota la comunitat. Tanmateix, juntament amb l’anglès és el vehicle habitual d’expressió en les activitats docents. 

El nostre Projecte Lingüístic garanteix l’ensenyament de la llengua catalana i castellana de manera que qualsevol que sigui la llengua habitual de l’infant en iniciar l’escolarització, ha de poder usar amb normalitat i correcció les dues llengües oficials en finalitzar l’Educació Primària.

Eduquem en el respecte envers la convivència i la coeducació. Promovem els valors d’una societat democràtica i plural on valorem les persones tal i com són, amb les seves diferències culturals, familiars, religioses i personals.

Som escola verda i la sensibilització ambiental forma part de la nostra manera de fer tant a les seves activitats educatives com lúdiques i curriculars.

Fem Escola propera

El fet de disposar d’una sola línia ens permet tenir una relació personalitzada i de qualitat amb els nostres alumnes.

Som un equip estable de mestres, compromesos amb el Projecte Pedagògic de l’escola. Des del 1967 treballem perquè la relació educativa esdevingui pròxima i adaptada a les necessitats dels nostres alumnes i de les seves famílies.

Som Escola Trilingüe

L’escola imparteix classes en Llengua Anglesa des dels 3 anys, no només com a llengua d’aprenentatge sinó també d’ús.
Des del 2006 es va iniciar la immersió en llengua anglesa a les àrees de Science i Art, arribant a ser un model consolidat al 2012 a tots els cursos de Primària.

El nostre Projecte Lingüístic garanteix la progressió dels nostres alumnes cap als nivells de qualificació superior com el KET, el Preliminary English Test (PET- B1) i el First Certificate (FCE- B2).
La nostra proposta lingüística es complementa amb la introducció de l’Alemany com a segona llengua estrangera.

 

Promovem la innovació educativa

El nostre Projecte Educatiu treballa per a desenvolupar en els nostres alumnes les competències clau per a la vida a traves d’un aprenentatge actiu. Som una escola adaptada als nous temps i seguim un fil metodològic que connecta la innovació, el coneixement i la motivació de l’alumnat per aprendre i desenvolupar-se.

projecte-educatiu-robotica

Ensenyem a pensar

Impulsem l’aprenentatge creatiu i el pensament crític dels nostres alumnes.

El nostre principal objectiu és educar en l’autonomia personal i la responsabilitat per això formem persones capaces de fer coses noves amb capacitat de verificació.

Defensem l’aprenentatge significatiu per aconseguir un nivell de coneixement òptim que permeti l’alumnat afrontar amb autonomia i seguretat les situacions en el decurs de la seva vida.

Eduquem en les emocions i en els valors

L’escola és entesa com una entitat que acull, ensenya, guia i transmet valors i aprenentatges en un ambient familiar on pares, alumnes i professors integren la comunitat educativa.
La motivació i l’afectivitat són elements importants en la formació integral dels nostres alumnes ja que afavoreixen l’autoestima, la felicitat i la curiositat per aprendre.

Educar des dels valors ens ensenya a dialogar, a acceptar-nos tal i com som i ens inspira a tenir un compromís amb la societat.

Avaluem per aprendre

Entenem l’avaluació com el procés per a la millora en el procés d’ensenyament aprenentatge, per tal que cadascun dels nostres alumnes aprengui d’una forma significativa.
L’avaluació ha de possibilitar l’aprenentatge constant.

pissarra-digital

Vols saber-ne més?

Posa’t en contacte amb nosaltres si vols més informació sobre el projecte educatiu.