Documentació per a la preinscripció

Trobareu tota la informació a la web del Departament d’Educació:

Prepara la documentació. Preinscripció 2024-2025 (gencat.cat)

Vídeo explicatiu del procés de preinscripció.

Trobareu tota la informació a la web del Departament d’Educació:

Prepara la documentació. Preinscripció 2021-2022 (gencat.cat)

Què necessiteu?

Necessiteu el codi de l’Escola LUMEN, aquest és 08029921.

Recordeu fer la sol·licitud  online dins del període establert.

Disposeu de dues opcions de sol·licitud de preinscripció:

 

  1. SOL.LICITUD ELECTRÒNICA: Mitjançant certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc.
  • Una vegada identificats, ompliu el formulari amb les preferències d’escola posant el codi de centre (ESCOLA LUMEN 08029921) i enviar-lo.
  • En cas que l’alumne/a ja estigui escolaritzat/da, caldrà identificar-lo amb el seu núm. d’Identificació d’alumne RALC (que us ha de proporcionar l’escola actual).
  • El sistema farà l’intercanvi i validació de les vostres dades amb totes les administracions i us farà adjuntar els documents escaients
  1. SOL.LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC: Sense certificat digital.
  • Ompliu el formulari amb les preferències d’escola posant el codi de centre (ESCOLA LUMEN 08029921)  i enviar-lo.
  • En cas que l’alumne/a ja estigui escolaritzat/da, caldrà identificar-lo amb el seu núm. d’Identificació d’alumne RALC (que us ha de proporcionar l’escola actual).

Tots els infants que han estat matriculats en una llar d’infantso en una escola bressol a Catalunya a partir del curs 2021-2022 tenen assignat un codi identificador del Registre d’alumnes de Catalunya, el RALC.

 

Quina documentació?

Adjunteu escanejada o fotografiada la següent documentació d’identificació que us recomanem la tingueu guardada en el mateix dispositiu o ordinador des del que esteu fent la preinscripció:

– Identificació: DNI pare / mare / alumne/a  (si en té).

– Idenficació filiació: LLIBRE DE FAMÍLIA (pàgina on consta el vostre fill/a).

– Justificació de barems, només en el cas que no s’hagin pogut validar.

– Volant de convivència.

– TSI.

– Còpia del contracte o certificat emès per l’empresa (si es considera el lloc de treball).

– Carnet família nombrosa, monoparental.

– Discapacitat de més del 33%.


Video explicatiu de com digitalitzar els tràmits en línia.