Projectes

d'Innovació

Coneix els nostres projectes.

Amb l’objectiu de millorar la qualitat i equitat del sistema educatiu, impulsem la innovació pedagògica fonamentada en la recerca educativa.

Projecte Espurna

El projecte Espurn@ està dissenyat pel Departament d’Ensenyament i de l’ICE de la UAB.
Es tracta d’un projecte multidisciplinari que en base al treball en xarxa, integra metodologies i dinàmiques adreçades a la millora qualitativa de l’Escola. El seu objectiu principal és facilitar les eines necessàries als nostres alumnes per créixer en el marc de la societat del coneixement.
Són activitats i propostes creades des de la perspectiva de les intel·ligències múltiples i l’assoliment de les competències bàsiques. Consisteix en l’elaboració d’un conte multimèdia en anglès amb la col·laboració de diferents escoles. Espurn@ entén l’aprenentatge com a una oportunitat per a tothom, i aprofita la diversitat per construir un marc de convivència i d’aprenentatge integral, tant des de les aules de diversificació curricular com les ordinàries.

El gust per la Lectura

Considerem fonamental el desenvolupament de l’hàbit lector entre els infants i joves, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.


objectius generals responen a tres eixos: Saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.
Per aquest motiu dins del nostre currículum, des del 2on cicle d’Educació Infantil, els alumnes participen en programes ILEC del Departament d’Ensenyament, com el projecte el “EL GUST PER LA LECTURA”, dissenyat per a incentivar la competència lectora i que té continuïtat a tota la Primària. Aquesta proposta didàctica conté un programari variat de lectures de tipologia diversa per a la formació de bons lectors i lectores. Amb aquestes actuacions pretenem reforçar els hàbits de bon lector i la lectura autònoma.

Lectura en veu alta

Des del curs 2019, l’escola participa en l’activitat “Lectura en Veu Alta”, dins del programa L’impuls de la lectura que el Departament d’Ensenyament promociona per a totes les escoles catalanes.  Fomentem i treballem la lectura en veu alta fent conscient l’alumnat i implicant-lo en tot el procés d’aprenentatge. L’objectiu d’aquest programa, promogut per la Fundació Enciclopèdia Catalana i el Departament d’Educació a través del Servei de Biblioteques,  és promocionar la llengua i la cultura catalana.

L'apadrinament lector

És un projecte vertical que tenim fortament consolidat i que afegeix un valor emocional a  la lectura. Es tracta d’una activitat cooperativa que es realitza per parelles i on els alumnes més grans de Primària fan de padrins de lectura per als més petits a l’etapa d’Infantil.  L’objectiu és doble, per una banda enriquir l’hàbit lector i gaudir de la lectura alhora que estableixen vincles afectius entre padrins i fillols.

Thao - salut infantil

Des de l’escola volem sensibilitzar als nostres alumnes i també a les seves famílies sobre la prevalença de l’obesitat infantil. Per a prevenir el sobrepès formem part del programa Thao-Salut Infantil adreçat als nens i nenes de 3 a 12 anys que té com a objectiu revisar els hàbits alimentaris i promoure l’activitat física entre els nostres alumnes.
Al llarg del curs escolar els alumnes i les seves famílies participen en activitats i projectes que fomenten estils de vida saludables.
Al menjador de l’escola es promou una alimentació variada i equilibrada.
Tanmateix es planifiquen accions per lluitar contra el sedentarisme i que animen als alumnes i les seves famílies a la pràctica d’una activitat física regular.

Visió - Aprenentatge

Una bona  visió és fonamental en les etapes primerenques dels infants ja que influeix directament en l’adquisició de coneixements. Per aquest motiu, la nostra escola participa al programa “VISIÓ APRENENTATGE” organitzada pel COL.LEGI OFICIAL D’OPTICS I OPTOMETRISTES DE CATALUNYA (COOOC) per a la detecció precoç dels possibles problemes de visió. Des del 2019, es realitza una revisió anual gratuïta de la visió dels nostres alumnes. Un tractament precoç d’alguns símptomes és de gran importància ja que ajuden a millorar l’aprenentatge.

Escola trilingüe – Projecte GEP (grup experimental plurilingüe)

Per millorar la competència lingüística en llengua anglesa del nostres alumnes, des del 2006, l’escola es va iniciar en la metodologia AICLE fent la immersió en llengua anglesa a les àrees no lingüístiques de SCIENCE i ART i arribant a ser un model fermament consolidat a tots els cursos al 2012.
Actualment, la nostra escola imparteix classes en llengua anglesa des dels 3 anys, no només com a llengua d’aprenentatge, sinó també d’ús. Comptem amb mestres especialistes en llengua anglesa i alemanya.
Als cursos de P-3, P-4 i P-5, s’imparteix setmanalment en anglès el 20% de l’horari lectiu repartit en diferents activitats:
ENGLISH LANGUAGE, PE (psicomotricitat en anglès), ART i “THE STORYTELLING TIME” (l’hora del conte en anglès), MUSIC & SONGS.
A la Primària, s’imparteix el 30% del temps lectiu en ANGLÈS. Tots els cursos, fan en anglès: SCIENCE, ART and CRAFTS i l’àrea de ENGLISH. Tanmateix, els alumnes fan sessions setmanals de  SPEAKING amb l’auxiliar de conversa en grups reduïts.
La nostra proposta lingüística es completa amb la introducció de l’ALEMANY com a segona llengua estrangera.
Considerem que el nostre Projecte Lingüístic, centrat a la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) garanteix la progressió dels alumnes cap als nivells de qualificació superior d’acord amb el CEFR (Commom European Framework of Refence for Languages),com el KET, el Preliminary English Test (PET- B1), el First Certificate (FCE- B2) i/o altres.

eTwinning - Programa Europeu

Des del 2014, l’escola és membre de la comunitat de centres escolars Europeus i participa en els projectes eTwinning d’intercanvi de comunicacions en llengua anglesa amb escolars de la mateixa edat d’altres països. Els alumnes de Primària desenvolupen projectes comuns utilitzant la tecnologia de la informació i la comunicació (TIC). Els projectes e-Twinning s’engloben dins del Programa d’aprenentatge eLearning de la comissió Europea i des del 2014 forma part de l’Erasmus+.

The Fonix

Els alumnes de 5è i 6è de Primària participen al concurs d’anglès interescolar de Catalunya. The FONIX, és un concurs escolar d’anglès dissenyat per afavorir l’aprenentatge de la llengua anglesa.

La temàtica del concurs gira entorn dels grans objectius fixats per l’Agenda UNESCO 2030 per al desenvolupament sostenible, l’equitat, la solidaritat i la cohesió social.

Els alumnes editen un vídeo que gira al voltant dels objectius anteriors i on es promou l’expressió en llengua anglesa.

Xest - Escola Verda

Des del curs 2016 formem part de la XEST (XARXA D’ESCOLES PER A LA SOSTENIBILITAT DE TERRASSA).

Avancem en aquest compromís i per això, al llarg del curs 2017 ens hem adherit al programa per a esdevenir “ESCOLA VERDA” i estem elaborant el Programa d’Acció (PA) 2017-20 i dissenyant les actuacions educatives per tal d’incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat com a eix transversal per a què aquest esdevinguin un dels principis bàsics de la nostra escola.

APILO

El Projecte APILO és una acció educativa ja consolidada a la nostra escola. L’acció centrada en la cultura ecològica, fomenta la sosteniblitat i es porta a terme de forma transversal implicant així tota la comunitat educativa. Fent la recollida selectiva de piles i d’altres acumuladors portàtils contribuïm així a la conservació del medi ambient.

Proves Cangur

Les Proves Cangur són un conjunt de reptes matemàtics, de dificultat creixent i de resposta tancada amb diverses opcions de resposta per a cada problema. A més, en tots els casos, els participants les han de completar sense calculadora.

CMIAT

Els i les alumnes de 5è i 6è escollits per votació participen al Consell Municipal de la Infància i l’adolescència de Terrassa.

Des de la seva creació, al 2017, el CMIAT és un òrgan municipal on els infants i adolescents poden exercir el seu dret a participar, a expressar les seves idees i a proposar accions concretes per transformar la ciutat.

Aquest Projecte col·laboratiu entre escoles i Ajuntament ens aporta un espai de debat que afavoreix la implicació dels nens i les nenes en la gestió quotidiana de la ciutat alhora que s’enforteix la cultura dels valors com la participació, el civisme i el respecte a les diferents opinions.

RecerKids

Des del curs 2017, l’escola participa en RECERKIDS la iniciativa educativa per a formentar la recerca científica ente l’alumnat de les escoles de Catalunya i impulsada per la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya i Eduxarxa. Es tracta d’un programa dirigit dirigit a l’alumnat d’Educació Primària per fer i treballar la ciència d’una manera rigorosa, però alhora creativa i lúdica.

Contes de Ciència

Els alumnes de 5è i 6è de l’escola participen en aquesta proposta de la Direcció General de Recerca  i Innovació de la Generalitat de Catalunya creada al 2020 i  dirigida a totes les escoles de Catalunya. L’objectiu d’aquesta activitat és la creació d’un conte científic. Un jurat especialitzat en contes infantils i de ciència valora a partir d’una rúbrica la recerca, l’ús del mètode científic i l’expressió escrita en llengua catalana. El premi consisteix en l’edició i il·lustració del conte, entrades per als espais de recerca així com la publicació a la pàgina web http://conteslaurajoan.cat/ La nostra escola va estar guanyadora en l’ edició  DEL 2020, on el jurat va premiar el millor conte científic.

Escola d'Handbol

L’handbol és el nostre esport escolar per excel·lència des de fa més de 50 anys.

A través d’ell us convidem a gaudir de la pràctica esportiva formant jugadors i jugadores en els valors propis dels esports col·lectius. Eduquem entrenant i entrenem educant. 
L’activitat s’ofereix en dues modalitats, sempre en horari de tarda i dins les nostres instal.lacions amb professorat i monitors de l’escola:
• Handbol d’iniciació: Benjamins (de 3er a 4t): dos entrenaments setmanals d’una hora.
• Handbol de perfeccionament: Alevins (5è i 6è): dos entrenaments setmanals d’una hora.

Dissabtes : competició dins dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC) .

Educació Musical - La Clika

Completem el nostre Projecte Pedagògic donant valor a l’aprenentatge de la Música.

Promovem en l’alumnat l’adquisició de les competències necessàries per a la pràctica de la Música.

El programa educatiu sociomusical permet potenciar les habilitats musicals, els cant, el moviment, l’escolta i la iniciació a la pràctica de l’instrument.

Vols saber-ne més?

Posa’t en contacte amb nosaltres si vols més informació sobre el projecte d’innovació educativa.