Educació Primària

L’’Educació Primària és l’etapa que comprèn el període entre els sis i els dotze anys.

Reprodueix vídeo

Som una escola familiar, plural i oberta

En aquesta etapa, treballem els aspectes que formen la personalitat dels infants  i donem valor a l’adquisició d’aprenentatges i competències. Especialment  en la competència d’aprendre a aprendre   amb la finalitat de preparar-los per les futures etapes educatives.

A l’igual que en l’etapa d’Educació Infantil, oferim al nostre alumnat una atenció personalitzada i estratègies que el capaciten per a desenvolupar habilitats socials, hàbits de treball i d’estudi, així com també les diferents capacitats artístiques.

El nostre Projecte Pedagògic garanteix una escola catalana, plural i oberta, on l’excel.lència gestionada amb estima és el que de nosaltres una escola familiar i de qualitat.

Si estàs llest per rebre més informació, ens encantaria que vinguéssis a visitar-nos.

Escola Trilingüe

 

 Som escola GEP (PROGRAMA D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA GENERACIÓ PLURILINGÜE). El nostre objectiu és millorar la competència lingüística del nostre alumnat. per a què sigui capaç d’interactuar amb el món en diverses llengües.

El nostre PROJECTE LINGÜÍSTIC, se centra a la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) i PBL (Project Based Learning).  Els i les alumnes parlen i aprenen en ANGLÈS  a les àrees de: SCIENCE, ART, ENGLISH i SPEAKING amb  auxiliar de conversa en grups reduïts.

L’escola participa en projectes europeus d’intercanvi e-Twinning englobats dns del Programa eLearning i Erasmus+KA120.

Som centre examinador “CAMBRIDGE” i participem a les proves de nivell CERF (Commom European Framework of Refence for Languages).

Els cursos de 5è i 6è s’inicien a l’ALEMANY com a segona llengua estrangera.

 

 

Educació competencial - Aprenentatge actiu

Integrem metodologies i dinàmiques adreçades a la millora competencial de tots els alumnes.

Participem en projectes i comunitats d’aprenentatge que permeten la formació constant del professorat i l’enriquiment del nostre alumnat.

Aprofitem les estratègies d’aprenentatge de l’alumnat per l’ensenyament de les MATEMÀTIQUES de forma amena i constructiva.

La ROBÒTICA i la Programació Informàtica ens permeten desenvolupar les habilitats matemàtiques i d’organització de l’espai. L’alumnat és protagonista actiu del seu aprenentatge.

Dins les nostres programacions, incloem el TREBALL PER PROJECTES per afavorir l’aprenentatge significatiu i globalitzat de totes les matèries. Potenciem:

 • El treball en equip
 • El lideratge
 • L’aprenentatge a partir dels errors
 • L’aprendre jugant
 • L’autonomia

El gust per la lectura

Volem la formació de bons lectors i lectores. Treballem la lectura amb projectes de qualitat per a què  els nostres alumnes esdenvinguin lectors competents, crítics i capaços de gaudir del plaer de la lectura.

L’Apadrinament Lector és un projecte vertical que tenim fortament consolidat i que afegeix un valor emocional a la lectura establint vincles afectius entre padrins/es i fillols/es.

Educació emocional

L’escola és un espai  idoni per treballar els valors, les actituds i la gestió positiva d’emocions als infants. La pràctica d’activitats “Mindfulness” ajuda els nostres alumnes en el seu dia a dia.

El nostre Projecte de Convivència inclou les accions per a formar persones que sàpiguen respectar-se, acceptar-se i tolerar-se.

El CMIAT és el programa col·laboratiu entre escoles i Ajuntament que ens aporta un espai de debat i afavoreix la implicació dels nens i les nenes en la gestió quotidiana de la ciutat alhora que s’enforteix la cultura dels valors com la participació, el civisme i el respecte a les diferents opinions.

Atenció propera a les famílies

Som una escola d’una sola línia i aquesta fortalesa ens permet tenir trets diferenciadors en el nostre Projecte Educatiu:

 • El reconeixement de cada infant.
 • Una comunicació molt propera amb totes les famílies.
 • El tracte personalitzat.

Aprenentatge personalitzat

Fem un seguiment tutorial continu, tant individualitzat com de grup i reforç escolar. L’escola diposa de Psicopedagoga que coordina els seguiments des del nostre DOP (Departament d’Orientació Pedagògica).

El valor de l'esport

L’activitat física afavoreix el desenvolupament integral dels infants. A l’escola disposem d’instal.lacions  esportives àmplies per a la pràctica de l’esport escolar i extraescolar : pista poliesportiva descoberta i gimnàs intern.

 • Som Escola d’Handbol
 • JIE i Multiesport.

Salut escolar

Des de l’escola volem sensibilitzar a les famílies i alumnes sobre la prevenció d’algunes malalties. Actualment comptem amb dos programes de salut infantil:

 • Visió – aprenentatge: per a la detecció precoç de problemes relacionats amb la visió.
 • Thao-Salut Infatil: hàbits alimentaris – consum de fruita.

Educació Musical

Completem el nostre Projecte Pedagògic donant valor a l’aprenentatge de la Música.

Promovem que els alumnes adquireixin les competències necessàries per a la pràctica de la Música. El programa d’educació sociomusical  permet potenciar les habilitats musicals, el cant, el  moviment, l’escolta i la iniciació a la pràctica de l’instrument.

 

Som escola verda - XEST

Des del curs 2016 formem part de la XEST (XARXA D’ESCOLES PER A LA SOSTENIBILITAT DE TERRASSA). Avancem en aquest compromís i per això, al llarg del curs 2017 ens hem adherit al programa per a esdevenir “ESCOLA VERDA” i estem elaborant el Programa d’Acció (PA) 2017-20 i dissenyant les actuacions educatives per tal d’incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat com a eix transversal per a què aquest esdevinguin un dels principis bàsics de la nostra escola.

Etapes

Etapes de la nostra escola.

Infantil 1r cicle

En aquesta edat seguim les pautes que s’han donat als pares per part del seu pediatre. Ens adaptem a les necessitats fisiològiques dels nens i nenes.

Infantil 2n cicle

En aquesta etapa, acollim els infants de 3 a 6 anys i els acompanyem construint les bases necessàries per a la consecució de l’èxit emocional, social i intel·lectual.

Primària

En aquesta etapa, treballem els aspectes que formen la personalitat dels infants i donem valor a l'adquisició d'aprenentatges i competències.

Vols saber-ne més?

Posa’t en contacte amb nosaltres si vols més informació sobre l’educació primària.