Etapes Educatives

L’alumnat és el protagonista

Eduquem a les etapes de:

Educació Infantil (0-3 anys) - E. Bressol

 Els infants aprenen i es desenvolupen a través dels sentits, del moviment i el joc.

 Desitgem fomentar actituds positives cap a l’aprenentatge estimulant la curiositat, l’interès per explorar i descobrir.

Educació Infantil
(3-6 anys)

 L’etapa del segon cicle d’Educació Infantil és la continuïtat de la nostra Escola Bressol “El Petit Lumen”.

En aquesta etapa, acollim els infants de 3 a 6 anys i els acompanyem construint les bases necessàries per a la formació emocional, social i intel.lectual al llarg de la seva vida.

Eduquem els infants en un ambient proper i familiar per a què puguin realitzar un aprenentatge vivèncial per conèixer l’entorn i intergrar-se en la societat de manera natural.

 

Educació Primària
(6-12 anys)

 L’Educació Primària és l’etapa que comprèn el període entre els sis i els dotze anys.

En aquesta etapa, treballem els aspectes que formen la personalitat de l’alumnat i donem valor a l’adquisició d’aprenentatges i competències. Especialment la competència d’aprendre a aprendre amb la finalitat de preparar-los per les futures etapes educatives.

A l’igual que a l’etapa d’Ed. Infantil, oferim al nostre alumnat una atenció personalitzada i estratègies que el capaciten per a desenvolupar habilitats socials, hàbits de treball i estudi, així com també les diferents capacitats artístiques.