Projecte 2023 - 1 - ES01 - KA121-SCH-000123761

Estratègia d'internacionalització

El nostre Centre ha obtingut l'ACREDITACIÓ ERASMUS+ (KA121) en Educació Escolar per al període 2023-2027. I això... Per a què serveix? La concessió d'aquesta Acreditació Erasmus corrobora que hem establert un PLA per dur a terme activitats de mobilitat d'alta qualitat en el marc d'una iniciativa més àmplia de desenvolupament de la nostra escola. Aquest pla, anomenat "Pla Erasmus", és un element clau de la sol·licitud d'Acreditació Erasmus. En aquest context, un dels principals beneficis per a les organitzacions d'educació i formació acreditades és que aconseguiran simplificar l'accés a les oportunitats de finançament per sol·licitar projectes de mobilitat de l'Acció Clau 1 (KA1) del programa (2023-2027).

Pla Erasmus+

Aquestes són les principals necessitats que volem abordar amb l'obtenció de l'Acreditació Erasmus+ (KA121) en l'àmbit de l'Educació Escolar:
- Millorar el nostre Pla d'Educació per a la Sostenibilitat (PES). - Fomentar la inclusió i la coeducació. - Capacitar el professorat en la gestió digital de les matèries STEAM per a una millor implementació de pràctiques i metodologies innovadores, com el "Future Classroom Lab" (FCL). - Millorar la competència oral i comunicativa dels alumnes en llengua estrangera i augmentar la visibilitat internacional del centre.