Llibres digitals

Llibres on-line interactius

Ús de llibres digitals

Llibres on-line interactius als quals s’accedeix mitjançant un usuari i una contrasenya.

El llibres digitals permeten enllaçar amb activitats d’aprenentatge, videos, pàgines WEB i molt altres recursos.