La nostra escola compta amb el Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP) que dona suport i acompanya els i les alumnes amb necessitats educatives d’aprenentatge, ajudant-los en el seu progrés acadèmic i en el seu desenvolupament personal i emocional.

Les actuacions dutes a terme pel nostre DOP segueixen un enfoc col.laboratiu tenint en compte:

  • La preveció i detecció precoç.
  • Lorientació als tutors i mestres.
  • El seguiment i acompanyament del progrés.
  • L’assessorament a les famílies.
  • La coordinació i seguiment amb els serveis externs.