Departament d’orientació pedagògica

Els nostres especialistes acompanyen i orienten l’alumnat en les seves necessitats educatives d’aprenentatge.

Reprodueix vídeo

La nostra escola compta amb el Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP) que dóna suport i acompanya els alumnes amb necessitats educatives d’aprenentatge, ajudant-los en el seu progrés acadèmic i en el seu desenvolupament personal i emocional.
Les actuacions dutes a terme pel DPO segueixen un enfoc col·laboratiu tenint en compte:

  • La prevenció i detecció precoç
  • L’orientació als tutors i mestres
  • El seguiment i acompanyament del progrés
  • L’assessorament a les famílies
  • La coordinació i seguiment amb els serveis externs

Si necessites rebre més informació, ens encantaria que vinguéssis a visitar-nos.