SERVEI D’ACOLLIDA

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, l’escola posa a la vostra disposició un servei d’acollida matinal.

L'ACOLLIDA MATINAL

 Aquest servei està pensat per a les famílies que necessiten un servei previ a l’inici de l’activitat lectiva, des de les 8:00 h fins a les 8:45 h.